Privat børnepasningsordning

                   

Den private børnepasningsordning er et alternativ til de offentlige dagtilbud. En privat børnepasser er en selvstændig erhvervsdrivende, som selv forvalter sin venteliste. Forældrene skal selv henvende sig til den private børnepasser, de ønsker plads hos. Formålet er at give forældrene større indflydelse og valgfrihed til, hvem der skal passe deres barn/børn.
 

Den private børnepasser i Nr. Vium området er:

Ingelise Christensen
Bøgelyvej 14, Egeris
6920 Videbæk
Mobil: 41 15 45 55

 

Fakta-boks om den private børnepasningsordning

  • Det er et alternativt pasningstilbud til de offentlige dagtilbud

  • Den private børnepasser er en selvstændig erhvervsdrivende, der selv tilrettelægger deres åbningstider

  • Forældrene kontakter selv den ønskede private børnepasser

  • Den private børnepasser er godkendt af kommunen til at passe 4-5 børn

  • Kommunen fører tilsyn med den private børnepasser flere gange årligt 

  • Forældrene kan få kommunalt tilskud til privat børnepasning

  • Der ydes søskende rabat efter gældende regler

  • I den private børnepassers ferie- og friperioder, samt syge fravær, skal forældrene selv sørge for pasning af deres børn

Joomla templates by a4joomla