Foreningspolitik

I Nr. Vium GF har vi valgt at udarbejde følgende foreningspolitik.

Formål:

 • at Nr. Vium GF udadtil gør opmærksom på, hvilke samværsregler og forventninger, der er til børn / unge / forældre / trænere og ledere i Nr. Vium GF.

Forventninger til børn:

 • at I snakker pænt til og med hinanden
 • at I respekterer hinandens forskelligeheder og niveau
 • at I kommer til træning hver gang
 • at I kommer til tiden
 • at I er engagerende
 • at I behandler lokaler, redskaber og inventar ordentlig, både før, under og efter træningen
 • mobning respekteres IKKE i foreningslivet
 • at I har respekt for træneren / lederen
 • at I kan være jeres opførsel bekendt i det offentlige rum

Forventninger til forældre

 • at I bidrager til positiv ånd og omgangstone i foreningerne
 • at I efter bedste evne påtager jer opgaver til gavn for foreningen
 • at I bakker op omkring jeres børns aktiviteter
 • at I støtter og hjælper trænere / ledere
 • at I ved kampe /stævner er gode tilskuere og udviser fair play
 • at I tager kontakt til trænerene / lederne og bidrager til løsninger, hvis der er uoverensstemmelser eller problemer
 • at I tager kontakt til bestyrelsen og ledere med gode forslag eller ønsker

Forventninger til trænere / ledere

 • at I møder velforberedte og veloplagte til træning
 • hvis I må sende et barn hjem på grund af dårlig opførsel, SKAL I kontakte forældrene først
 • at I forsøger at have en god kontakt til forældrene
 • at I viser ansvar overfor de opgaver, I påtager jer i foreningslivet
 • at I er loyale overfor foreningens værdigrundlag og holdninger
 • at I indgår i en positiv dialog med bestyrelsen, så dens medlemmer får viden og inspiration til udvikling af foreningerne og løsninger af eventuelle problemer
 • at I viser ansvar overfor de lokaler og materialer,der stilles til rådighed
 • at I er villige til at deltage i kurser for at sikre videreudvikling
 • at I er opmærksomme på, at I er rollemodeller for de børn I er trænere / ledere for i forhold til sprog, rygning, alkohold, vold m.m

Transport af børn

 • Når der skal køres til kampe og stævner, er der ofte brug for forældrehjælp til transport af børnene
 • Det er ledernes ansvar at sørge for at få lavet aftaler med de forældre, der skal køre, samt at tilpasse starttidspunktet til ankomsttidspunktet
 • Forældrene skal være opmærksomme på, at der i bilen regnes med at være 4 ledige pladser med sikkerhedssele til børnene
 • Vi forventer, at forældrene kører forsvarligt og overholder færdselsloven

Bestyrelsen i Nr. Vium GF

Joomla templates by a4joomla