Nr. Vium Sports- og Kulturcenter

Da det for flere år siden blev besluttet at sammenlægge Nr. Vium og Troldhede skoledistrikter, var det vigtigt for Nr. Vium borgerne fortsat at styrke sognet, således at det stadig var attraktivt for børnefamilierne at bosætte sig i Nr. Vium Sogn. Der blev i den forbindelse nedsat et udvalg til at varetage sognets fremadrettede interesser: 

  • Børnepasning: Dagpleje, børnehave og SFO
  • Sport: Dans, gymnastik og fodbold for børn og voksne
  • Kultur: Dilettant, foredrag og skiftende kunstudstillinger
  • Beboerhus: Udlejning til private fester, fastelavn, sommerfest, sportsfest, julefrokoster ect.

Dette udvalg blev på stiftende generalforsamling i dec. 2011 til den selvejende institution "Nr. Vium Sports- og Kulturcenter" (NSK). 

Nr. Vium Sports- og Kulturcenter har på byrådsmødet i nov. 2012 købt de gamle skolebygninger i Nr. Vium, beliggende Sønderupvej 21, 6920 Videbæk af Ringkøbing-Skjern Kommune (RKSK), jf. referat fra byrådsmødet den 20. nov. 2012 pkt. 14.

NSK overtager bygningerne pr. 1. marts 2013, hvorefter NSK varetager vedligehold og drift af bygningerne.  

Har du spørgsmål eller ideer til ovenstående projekt, er du velkommen til at kontakt NSK-bestyrelsen. 

Joomla templates by a4joomla